Exhaustory v objektech těžkého opevnění

Životně důležitou činností bylo odvětrávání vnitřních prostor ve srubech. Především ve střeleckých místnostech a pancéřových zvonech či kopulích by již při prvních kulometných dávkách vznikaly škodlivé látky, které nebylo vzhledem k uzavřeným prostorům nijak odvětrávat. Podobná situace nastala také ve strojovnách (výpary z pohonných hmot a unikající výfukové plyny z diesel motoru).

Tento problém měly vyřešit tzv. exhaustory, což byly malé ventilátory s opačným účinkem nežli měl zásobovací ventilátor - měly z uzavřených prostorů vysávat zkažený vzduch o potrubím jej měly vytlačit mimo objekt. Aby nedocházelo ke zbytečnému snížení přetlaku, nebyl jejich výkon nijak vysoký.

 

V objektech byly používány celkem tři různé typy:

  • ve strojovně
  • u pancéřových zvonů
  • u pancéřových kopulí

 

Základní údaje o exhaustorech používaných v těžkém opevnění

Umístění

Výkon

Pohon

strojovna 200 – 300 m3/hod motorický
u zvonu 100 m3/hod ruční
u kopule 100 m3/hod motorický i ruční

 

Exhaustor ve strojovně

Měl odvětrávat výpary z pohonných hmot a výfukové plyny z diesel motoru. Jeho pohon byl pouze motorický (nebyl by-li vyráběn elektrický proud, nebylo by nutné odvětrávat škodliviny).

 

Exhaustor u zvonu

V činnost měl být úváděn jen při obranné palbě kulometu, proto byl jeho pohon pouze ruční. Odsávací potrubí bylo připojena na dutou trubuku , která byla svisle upevněna uprostřed zvonu a kterou odpadávaly vystřílené nábojnice do chladící nádržky pod zvonem.

 

Exhaustor u kopule

Účel a provedení bylo velmi blízské exhaustoru pro zvony s rozdílem, že pohon byl motorický a pouze pro případ selhání zdroje elektrické energie bylo zařízení upraveno i pro ruční provoz.

 

Autor článku: Čermák Ladislav

Vytvořeno dne 14.12.2008 22:39:48   |   Aktualizováno dne 14.12.2008 22:45:14

Vytisknout článek   |   Poslat odkaz na tento článek   |   Poslední přidané články   |   Mapa webu   |   Přidat do oblíbených položek

Související odkazy:

Žádné související odkazy nebyly nalezeny