Strážní prapory

Zařazeno do složky Pevnostni jednotky

Jsou první jednotky stavěné pro zajištění objektů stálého opevnění. Jejich úkolem bylo zajištění hotových i nehotových objektů těžkého opevnění před překvapením a násilným obsazením. Měli zabezpečit základní prvky obrany (jednotlivých objektů a stavenišť) a zajištění palebné přehrady. Při neumožnění těchto úkolů měli se stáhnout do linie lehkého opevnění vz.37 (pokud v daném úseku bylo vybudováno) a plnit stejné úkoly na ně kladené. Tyto jednotky nebyli schopné zajištění dlouhodobější obrany a proto museli být posilovány dalšími složkami Zajištění hranic (ZH). V míru jednotky podřízeny jednotkám ženijním skupinovým velitelstvím (ŽSV). V případě vyhlášení zesílených opatření měli podléhat velitelům jednotlivých úseků. Po dokončení výstavby jednotlivých úseků opevnění, měly strážní prapory tvořit základ nově budovaných hraničářských praporů jenž spadali pod velitelství hraničářských pluků.

Organizační složení strážního praporu v září 1938 bylo téměř všude identické. Prapor se skládat z velitelství, tři pěší roty a jedna rota kulometná. Vyskytovali se ale výjimky kdy pěších rot mohlo být i méně. V následující tabulce jsou uvedeny předepsané počty klasického strážního praporu.

 

Celkové předepsané počty strážních praporů.
(ve sloupci Celkem jsou uváděny počty pro tři pěší roty a jednu rotu kulometnou)

Složení Velitelství Pěší rota Kulometná rota Celkem
Důstojnici 4 4 3 19
Rotmistři 2 1 1 6
Délesloužící - 13 7 46
Mužstvo 7 117 79 437
Koně 2 5 13 30
Puška 7 121 58 428
Bodák 9 131 79 481
Lehký kulomet - 18 - 54
Těžký kulomet - - 8 8
Pistole 5 5 32 52
Raketová pistole - 3 5 14

Tabulka byla sestavena dle originál tabulky uvedené v příloze č.1 k čj.26041/Taj.hl.št.ŘOP 1938 (uloženo VÚA, fond strážní prapory)

 

 

Přehled strážních praporů plánovaných či postavených do 30.září 1938

Strážní prapor Postaven dne Velitel Podřízen
I. 15.6.1936   ŽSV X.
II. 15.4.1936   ŽSV II.
III. 8/1936   ŽSV III.
V. 10.8.1937   ŽSV V.
VI. 10.12.1937 pplk.pěch. F. Štěrba ŽSV VI.
VII. 15.9.1938    
VIII. 15.9.1938 mjt.pěch. F. Malíř ŽSV VI.
IX. 15.9.1938 pplk.pěch. J. Hnilica ŽSV VI.
X. 1.7.1938   ŽSV XI
XI. 15.9.1937   pěš. pluku 4
XII. 15.9.1937   pěš. pluku 13
XIII. 15.9.1937   pěš. pluku 34
XIV. 15.9.1937   hran. pluku 4
XV. 28.2.1938   pěš. pluku 35
XVI. 28.2.1938   pěš. pluku 35
XVII. 28.2.1938   pěš. pluku 18
XVIII. 28.2.1938   pěš. pluku 18
XIX. 28.2.1938   pěš. pluku 38
XX. 28.2.1938   pěš. pluku 38
XXI. 28.2.1938   pěš. pluku 28
XXII. 28.2.1938   pěš. pluku 42
XXIII. 28.2.1938   pěš. pluku 2
XXIV. 28.2.1938   pěš. pluku 34
XXIX. 1.7.1938   pěš. pluku 44
XXX. 1.7.1938   pěš. pluku 44
XXXIII. nepostaven   -
XXXIV. 25.3.1938   pěš. pluku 31
XXXVI. 1.6.1938   hran. prap. 3
XXXVII. 1.6.1938   hran. prap. 3
L. 15.9.1938   hran. pluku 6
LI. 15.9.1938   hran. pluku 6

 

K 1. říjnu 1938 mělo být postaveno dalších šest strážních praporů (XXV, XXVI, XXVII, XXXI, XXXII a XXXIII).

 

 

Prameny:

  • VHA Praha, fond Strážní prapory

 

 Nejsou přiřazeny žádné štítky

Autor článku: Holzknecht Pavel

Vytvořeno dne 3.12.2008 20:50:32   |   Aktualizováno dne 3.12.2008 20:50:32

Vytisknout článek   |   Poslat odkaz na tento článek   |   Poslední přidané články   |   Mapa webu   |   Přidat do oblíbených položek

Související odkazy:

Žádné související odkazy nebyly nalezeny

Komentáře a názory uživatelů

Žádné komentáře nebyly nalezeny. Můžete být první :-)
Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé ( přihlásit se nyní )