OBJEKT K-S 25
ŽSV Králíky
Objekt
K-S 25
Název
Na sedle
Typ
IDkOs
Odolonost
II
Provedení

Kubatura
1.222 m3
Stav objektu k 1.10.38
Osádka
27 mužů
Jednotka
Betonáž
Zbraně (L)
D,D
Zbraně (P)
D,D
Zbraně (N)
4
Granat.skluzy
Pancíř (L)
ZN 2-3
Pancíř (LS)
Pancíř (SP)
Pancíř (P)
ZN 2-4
Poznámky
konec 70.let: téměř kompletní vzduchotechnika a elektrický rozvod
Dobový snímek objektu [klikni pro zvětšení]
Půdorys horního patra [klikni pro zvětšení]
Komentáře k objektu K-S 25 : Přidat nový komentář

10.8.2011  ::  poslal Vladek Vácha

Do dnešních dnů se dochovala většina vzduchotechniky část je na objektu R74 (stojan kolektivních filtrů s rozdělovači) a ostatní se vrátilo na objekt. Kde je již instalovaná většina vzduchotechniky ve spodním patře a postupně se montuje původní vybavení filtrovny. Díky tomu je k vidění na objektu mimořádně velká část původní výbavy!

7.2.2011  ::  poslal V.Vácha

V době mnichovské krize byl objekt vyzbrojen a vystrojen k 23.9.1938 není nainstalované dieselelektrické soustrojí. Posádka své odhodlání bránit S-25 zvěčnila nad vchodem do objektu nápisem ,,NIKOHO SE NELEKÁME“ a namalovaným lvem, jehož zbytky byly patrné ještě na počátku nového tisíciletí. Dá se předpokládat, že do podpisu mnichovské dohody bylo dieselelektrické soustrojí nainstalováno, tím byl objekt kompletní. Objekt K-S 25 neušel po obsazení pohraničí pozornosti německé armády a ženistů. Na celém hřebenu, do kterého spadala linie lehkého opevnění a objekty S25 a S26, byl zřízen zkušební polygon. V případě obou objektů těžkého opevnění došlo k dovybavení chybějícího nebo zničeného vybavení. Na S-25 došlo k opravě elektroinstalace, instalování rozvodů a zařízení slaboproudu, instalace vybavení zvonů a dalších. V roce 1940 si objekt pro své výzkumy upravil výzkumný ústav v Munster-Raubkammer. Byly zde instalovány různé měřící aparatury pro zkoušky chemických zbraní na objektu, které zde provedli při zkušebním útoku na objekt. V roce 1940 došlo i k pokusnému ostřelování objektu, to spočívalo v ostřelování střílen na pravé straně objektu a vchodové části, kulomety MG-34 až děly ráže 37mm. Zřejmě tak bylo učiněno při cvičném útoku. Objekt do konce války přišel i o zkušebně ostřelovanou střílnu zbraně D na pravé straně. Kde zkouškami prošla lafeta DZ2. V pamětním spisu č.s. opevnění jsou z těchto zkoušek otištěny dvě fotografie, právě zmiňované střílny a lafety viz.foto níže. Obdobně jako u K-S 33,34,35 se i zde zkoušel „štolový útok“. Oproti ostatním objektům ale nedošlo k odpálení nálože pod objektem a tím k značné devastaci srubu. Zářez v patě záhozu je dodnes patrný a ještě v 70.letech byla nad zářezem střecha z kulatiny. Další stopou po zkouškách jsou dva jádrové vrty v místech vyústění odpadních vod z objektu. Je jisté, že na konci války objekt využily i odbojáři anebo těsně po válce něměcký verwolf. To lze usuzovat z nálezu pistole zn.Beretta ukryté ve vzduchotechnice pravé střelecké místnosti. Většina zařízení objektu se v roce 1945 stále nacházela na svém místě. Není zcela jisté, v jakém období přišla K-S 25 o zárubně prvních silnostěnných dveří, které byly ručně vysekány ze svého místa. Zřejmě v letech 1940-1948. Druhá polovina 40.let a padesátá léta znamenala pro objekt mnoho změn. Díky velké zachovalosti objektu K-S 25 byly do druhých zárubní (první se zřejmě již nenacházeli na svém místě) instalovány silnostěnné dveře, které objekt uzavřely. Během poválečných zkoušek kumulativních náloží na K-S 26 byla na vnější stěně u pravé střelecké místnosti odpálena nálož a do horní části otvoru zabetonována část potrubí vzduchotechniky jako komín pro kamínka. Další spojení s K-S 26 učinil nález při čištění zvonových šachet v 90.letech 20.století, kdy byla ve zvonové šachtě K-S 25 nalezena vytržená střílna N z objektu K-S 26. V první polovině padesátých let objekt navštívil i p. Jiří David, díky čemuž je znám stav objektu i to jaké poškození si z dob německých zkoušek odnesly zvony objektu. A mnoho dalších zajímavostí z jeho fotografií. Dalším milníkem se stal 9.listopad 1953, kdy byla podepsána smlouva MNO s n.p. KOVOŠROT o odstranění poškozených zvonů z objektů č.s. předválečného opevnění. Nejpozději do roku 1958 došlo k odstřelu obou zvonů, to bylo provedeno velmi neefektivním způsobem, kdy ještě v 90.letech 20.století byly po okolí nalezeny velké střepiny. Bohužel naddimenzovanými náložemi, které zvon zevnitř roztrhali, byl vážně poškozen vlastní objekt. Došlo k popraskání cihelných příček v horním patře, na levé straně objektu. Díky poškození zatéká do filtrovny a strojovny skrz vlasové trhliny v železobetonu. Pravá strana objektu dopadla podstatně hůře. Došlo k prasknutí podlahy mezi patry v prostoru Um4, kde vznikla vlasová trhlina. V pravé střelecké místnosti se zdeformovalo oplechování stropu, tím došlo ještě k větší devastaci prostoru, který byl již poškozen odpalem kumulativní nálože a odstřelem střílny D. Na dlouhá léta tak utichl další zájem o uzavřený objekt. Novodobá historie K-S 25 se začala psát v 70.letech, kdy si K-S 25 vybrala jako zázemí pro své průzkumy skupina bunkrologů okolo RNDr.Lubomíra Arona (Cituji z knihy LEXIKON TĚŽKÝCH OBJEKTŮ československého opevnění z let 1935-1938 /Eduard STEHLÍK a kolektiv /edice PEVNOSTI sv.18: ,,V červenci 1972 totiž RNDr.Lubomír Aron učinil naprosto zásadní objev.V době,kdy si spolu se svými přáteli upravoval poměrně zachovalý izolovaný pěchotní srub K-S 25 ,,Na sedle,, na základnu,která jim měla sloužit při průzkumech opevnění Orlických hor,objevil systém číslování střílen a tím i systém číslování pevnostních objektů Ředitelstvím opevňovacích prací.,,) .Skupina využívala objekt celé desetiletí. Na počátku 80.let došlo k odmontování stojanů kolektivních filtrů, které byly v roce 1984 nainstalovány do novodobé vzduchotechniky R-S 74, který skupina v té době již klub KVH Praha dále využíval. Stejně tak k demontáži protiprachového filtru a dvojích vnitřních dveří, které se díky tomu dochovaly do současnosti. Na počátku 80.let se stále v objektu nacházelo 90% vzduchotechniky, včetně takřka kompletní filtrovny. Stejně tak zmizely do té doby zaseknuté čelní desky lafet DZ-27 ve střílnách a desky vchodové střílny. Po té byl objekt využíván p J.B. z Těchonína, který srub využíval až do konce 80.let. Poté byl objekt násilně otevřen „areálem č.s. opevnění Darkovičky“ kdy došlo k odvezení silnostěnných dveří a dalších věcí. Ve stejném období zmizela i do té doby stále na místě umístěná pumpa zřejmě zn. KUNZ Hranice – dle pamětníků ROYAL. Otevřený objekt tak dále chátral a došlo k další devastaci zachovalého vybavení. Část zachovalé vzduchotechniky jako rozvody po filtrovně, část rozvodů ze spodního patra, vzduchotechnika pravé střelecké místnosti, části filtrů, dveře z prostoru L atd… byly demontovány a uloženy v Dělostřelecké tvrzi Bouda, kde jsou dnes některé k vidění i pro návštěvníky v sále M2 . V druhé polovině 90.let využívala K-S 25 skupina zájemců o opevnění z Třebechovic pod Orebem. V této době došlo k nenávratnému zničení posledních zbytků vzduchotechniky. Stejně tak v 90.letech byla poškozena dochovaná čistička OMS. V roce 2004 z K-S 25 zmizel původní poklop revizní šachty. Rozbití části OMS, kdy zmizela trouba pro splašky, se stalo někdy na jaře 2005. V roce 2002-4 byly vytrženy konzole pro spotřební nádrž v umývárně. Od roku 2005 na objektu probíhá náročná rekonstrukce. Během čištění objektu a jeho okolí byly nalezeny fragmenty minimálně třech vnitřních dveří, vzduchotechniky, drobné výstroje a elektroinstalace. Pro zajímavost bylo v okolí o pár let dříve nalezeno i svítidlo a střílna ze zvonu, které jsou nyní ve sbírkách SPČO o.p.s. (Bouda). Již o akci Cihelna ve stejném roce byla S 25 vyčištěna a uspořádána první výstava a objekt elektricky osvětlen pomocí vojenské 4KV centrály, kterou daroval J.Š. V dalším roce tj. 2006 se podařilo vyčistit takřka zcela zasypanou revizní šachtu, tak aby bylo odvodnění objektu plně funkční. Odstraněna byla i vrstva hlíny na stropě a do objektu přesunuta velká část vybavení, včetně dieselelektrického soustrojí. To bylo v roce 2007 osazeno na své místo. Další výraznou změnou byl exteriér objektu, který byl kompletně očištěn od mechových porostů. V roce 2009 bylo osazeno ventilační soustrojí a provedena elektroinstalace ve strojovně. Na počátku roku 2010 došlo k prvnímu spuštění původního dieselelektrického soustrojí. Do konce roku 2010 se povedlo kompletně zrekonstruovat 80% spodního patra což jsou obě ubikace, sklad paliva, chodba, strojovna a částečně filtrovna. Další postupy prací jsou vidět ve fotogalerii na webových stránkách provozovatele http://vhtm.valka.cz/

23.3.2008  ::  poslal V.Vácha

U bývalé pracovní cesty na hranici perimetru K-25 se nachází 3 okopy pro TK24 , další pozůstatky polního opevnění jsou o pár desítek mětrů dále. Na lokalitě se nacházejí okopy pro TK,LK, zákopy, kryty atd.....

27.2.2008  ::  poslal Hrubecký

nejsem si jist ale nalevo od turistické značky směrem od Boudy se u objektu nachází okop pro TK?

8.7.2007  ::  poslal V.Vácha

Webové stránky objektu na nové adrese http://vhtm.valka.cz , původní typ dieselagregátu

4.7.2007  ::  poslal K 13 U lomu

Tento srub je velice pěkný a fotogenický, protože není skoro vůbec poničen. Díky rekonstrukčním pracím se zlepšilo i okolí a především stropnice. Určitě stojí za návštěvu. Je kousek od Boudy po červené turistické značce.

7.2.2005  ::  poslal Vladek Vácha

Již jsou prováděny rekonstrukční prace v rámci muzea opevnění ,,Vysoký kámen,,. Kontakt: Vojensko-historicko-technické muzeum Česká Třebová; tel.: 724 333 769; E-mail: v.vacha@tiscali.cz. Další informace najdete na stránkách muzea: http://home.tiscali.cz/milmuzeum.Tímto by jsme se chtěli i distancovat od ,,Sdružení pro obnovu těžkého opevnění Třebechovice p. Orebem,, které objekt ,,spravovalo,, velmi negativním způsobem v 90.letech.S tímto sdružením nemáme nic společného.V objektu se nedochovaly příčky v horním patře plus vytrženy zárubně u střeleckých místností.Dolní patro je poškozeno jen vytržením zárubní u místnosti ,,zemního telegrafu,,.Oplechování stěn a stropů zachováno v různých stupních koroze.Jedna střílna ,,D,, vytržena stejně jako oba zvony.

Fotoarchiv TO Databáze GPS Mapa   Vytisknout

Předchozí objektZpět na seznam TODalší objekt

  Přihlášen: anonymni uživatel

  Přihlásit se

Seznam objektů | Komentáře | Vytisknout 

© 2001-2009 Bunkry.cz