PĚCHOTNÍ SRUB T-S 26

Klikni pro zvětšeníMasív Jestřebích hor tvořící předěl mezi náchodským a trutnovským pevnostním úsekem představuje sám o sobě nepřehlédnutelnou přírodní překážku. Jediným místem, které bylo vhodné pro přechod techniky přes hřeben, bylo sedlo v prostoru vesničky Odolov (cca 13 km JV od Trutnova). Je tedy pochopitelné, že bylo důležité tento uzávěr důsledně zabezpečit dostatečně silným obranným postavením. Lehké opevnění bylo v prostoru Odolova postaveno již v roce 1937 (dva ucelené sledy), se stavbou pěchotních srubů se začalo až na jaře roku 1938. Uzávěr úžlabiny s důležitou silnicí tvořily tři pěchotní sruby a několik lehkých objektů vzor 37. Jedním z těchto tří objektů těžkého opevnění byl i samostatný pěchotní srub T-S 26. Detailnější informace o pevnostní linii mezi Švédským vrchem a Odolovem najdete tady.

 

 

Půdorys horního patra objektu T-S 26 Ukázat dolní patro

Kliknutím na příslušnou místnost zobrazíte fotografii

 

Popis objektu T-S 26:

Klikni pro zvětšeníJednalo se dvoupatrový oboustranný dvoukřídlý pěchotní srub postavený v I. stupni odolnosti. Výzbroj objektu plně odpovídala požadovaným úkolům - v levé kasematě měla být umístěna smíšená zbraň L1 (podle původního projektu se v levé střelecké místnosti počítalo se smíšenou zbraní L2, tedy s 3cm PT kanon spřaženým s těžkým kulometem vz.37). Ve vedlejší střílně mělo být kulometné dvojče vz.37. Úkolem těchto zbraní bylo postřelovat důležitou komunikaci procházející Odolovem a sousední objekty T-S 27 a 28 stojící na protějším svahu. Ve druhé střelecké místnosti mělo být pouze kulometné dvojče vz.37, které by postřelovalo průseky a překážky směrem k objektu T-S 25. Okolí vlastního objektu mělo chránit šest lehkých kulometů vz.26, z nichž dva by byly v pancéřových zvonech a zbývající čtyři ve střílnách zadních stěn objektu. Levý zvon se čtyřmi střílnami byl vyroben ve třetí sérii (v.č. 110) v plzeňské Škodovce, pravý se třemi střílnami zas ve Vítkovicích, taktéž v rámci třetí série (v.č. 178). Stalo se tak však až v roce 1939.

Klikni pro zvětšeníKromě výzbroje je v horním patře nacházely muniční sklady, místnost velitele srubu a malá místnost telefonisty. Mezi obě střelecké místnosti byl umístěn dvakrát pravoúhle zalomený vchod. Ten měl být uzavřen mříží, dvojicí silnostěnných plynotěsných dveří a chráněn palbou automatické zbraně. V dolním patře, do kterého se sestupovalo po schodišti, se nacházelo strojní zařízení a zázemí pro osádku objektu. V levé části dolního patra byla strojovna s dieselagregátem, filtrovna s ventilační soupravou typu C, skladiště pohonných hmot a vrtaná studna. Naopak vpravo byly dvě ubikace pro poddůstojníky a mužstvo, sklad proviantu, sociální zařízení a také místnost pro stanici zemní telegrafie. Osádku objektu mělo tvořit 28 mužů, kterým by velel poručík pěchoty.

 

Klikni pro zvětšeníPěchotní srub T-S 26 byl vybetonován ve dnech 19. až 24. srpna 1938 jako třetí objekt stavebního podúseku 4./VI. Odolov. Při jeho stavbě bylo spotřebováno 1 054 kubických metrů betonu. Tento stavební podúsek (celkem 9 objektů) byl zadán bratislavské firmě Ing. Rudof FRIČ. Stavební náklad na objekt T-S 26 dosáhl výše přibližně 1 200 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že objekt byl dobetonován jen čtyři týdny před vyhlášením všeobecné mobilizace, nepodařilo se jej plně dokončit ani vyzbrojit. Dělníci přesto stihli vyzdít část cihlových příček, provést vyspravení a omítnutí stěn, došlo i k osazení několika vnitřních dveří. Nebyly však dokončeny podlahy, objekt nebyl obrovnán kamennou rovnaninou a zahrnut zeminou. Práce na rozvodech vody, vzduchotechniky ani elektřiny se nepodařilo vůbec zahájit, nebyl také osazen ani jeden z pancéřových zvonů. Za války byl opuštěný objekt postřelován do týlových stěn zbraní malé ráže (pravděpodobně 3,7cm PaK), byly zde také vytrženy tři střílny hlavních zbraní. Po té byl objekt využíván jako skládka odpadků.

 

Klikni pro zvětšeníOd jara roku 1999 zde pan David Beneš provádí rekonstrukci. Objekt byl zcela vyčištěn, byla zlikvidována černá skládka odpadků, která hyzdila celý objekt. Nyní probíhají rekonstrukční práce uvnitř objektu. Byla zde zřízena také malá expozice věnovaná problematice československého stálého opevnění.

V průběhu roku 2000 byla provedena celá řada prací na objektu a v jeho okolí (především rozsáhlé terénní úpravy).

V létě 2001 se podařilo osadit maketu pravé kulometné střílny pro dvojče těžkých kulometů vz. 37 a také sehnat a do objektu dopravit funkční deiselagregát. Na podzim byl zprovozněn.

Na přelomu srpna a září byla osazena druhá maketa střílny pro dvojče těžkých kulometů (v levé střelecké místnosti), koncem září také přední část střílny pro smíšenou zbraň L1. V horním patře byly dozděny chybějící cihlové příčky.

V první polovině roku 2003 byly dokompletovány některé drobnosti na dieselagregátu a strojovně. V létě 2003 byla v levé střelecké místnosti osazena maketa střílny pro smíšenou zbraň L1 včetně amkety kulového uzávěru a hlavně.

V roce 2004 se podařilo vybavit kabinky WC, umývárnu a z větší části dokončit rozvody elektřiny (především v dolním patře). Započalo se s betonováním podlah.

V roce 2005 se podařilo osadit velice zdařilou maketu pancéřových dvěří. Pokračuje betonování podlah.

V objektu je budována expozice věnovaná vojenské historii z období konce 30. let minulého století se zaměřením na výstavbu pevnostního systému v tehdejším Československu. Kromě toho zde můžete vidět zajímavou expozici pěchotní a dělostřelecké munice z druhé světové války.

Snímky z rekonstrukce objektu najdete ve fotogralerii. Objekt můžete najít také v seznamu objektů TO.

 

NÁVŠTĚVNÍ DOBA V OBJEKTU T-S 26 V ROCE 2006:

27. a 28. května

24. a 25. června

v červenci každý víkend

v srpnu každý víkend

23. a 24. září

28. září až 1. října

28. a 29. října

 

Otevřeno je od 9:30 do 17:30 hodin.

V červenci a srpnu je otevřeno každou sobotu a neděli
od 9:30 do 17:30 hodin.

V případě zájmu je možné domluvit návštěvu také na telefonních číslech:

499 881 348, 607 946 032 (p. Beneš)
499 888 454, 606 152 792 (p. Hlavica)

popřípadě na adrese David BENEŠ, Národní 1088, 542 32 Úpice

nebo na e-mailu benes@bunkry.cz

 

Aktuální informace na www.t-s26.cz

 

Poděkování subjektům a organizacím, jež se podílejí na provozu a budování muzea:

Jaroslav Fekete ml. - soustružnické práce
(tel. 603 229 485)

BRÁT - zakázková výroba nábytku
(tel. 499 882 427, 602 105 450)

VAPO - osobní a nákladní doprava
(tel.: 499 781 511)

KOVO Ida - výrobce a dodavatel dřevařských technologiích, zámečnická výroba
(Malé Svatoňovice tel.: 499 886 370)

IDA BETON spol. s r.o. - dodavatel betonových směsí a výroba zámkové dlažby
(Malé Svatoňovice, tel.: 499 886 157, 499 886 392)

MARATONSTAV - kompletní stavby na klíč
(Palackého 384, 542 32 Úpice, tel.: 499 781 341)

ÚPA - prodej domácí elektrotechniky a výpočetní techniky
(Pod městem 206, 542 32 Úpice, tel.: 499 884 825)

KASPER CZ s.r.o. - dodavatel střešních konstrukcí a vazníků
(Revoluční 411, 542 32 Úpice, tel.: 499 781 412, 499 881 543)

Obec Rtyně v Podkrkonoší

Obec Malé Svatoňovice

Obec Jívka

Město Úpice

 

Strojovna s dieselagregátem Místnost velitele objektu Pravá střelecká místnost Sklad kulometné munice

  Přihlášen: anonymni uživatel

  Přihlásit se

 

© 2001-2009 Bunkry.cz