Článek vytištěný ze serveru Bunkry.cz

Název článku:

Vytištěno dne 12.7.2024 23:04:06

Osádka tvrze Stachelberg

Pro obsazení tvrze Stachelberg byl předurčen VII. prapor hraničářského pluku 17 (zvláštní prapor „St“). Prapor nebyl nikdy postaven.
Kasárna pro VII. prapor měla být v Trutnově.

Složení mírové osádky tvrze Stachelberg
Objekt Cel. Důstojníci Rtm. Mužstvo
pplk. mjr. škpt. kpt. npor. por. čet. des. svob. voj.
Velitelství 45 2   4 2 1   6 3 6 7 14
S-71 34         3       3 6 22
S-72 40         3       3 6 22
S-73 38               2 6 6 26
S-74 30               2 4 4 20
S-75 34     1   1   1 4 2 4 21
S-76 34     1   1   1 4 2 4 21
S-77 43     1   1   1 5 4 1 30
S-78 43     1   1   1 5 4 1 30
S-79 26     1       1 2 2   20
S-80 26     1       1 2 2   20
S-80a 26               2 4 2 18
S-76a 6           1     3   2
Poz. v terénu 8               2 2   4
Celkem tvrz 433 2   10 2 11 1 12 33 47 41 274

 

Složení válečné osádky tvrze Stachelberg
Objekt Cel. Důstojníci Rtm. Mužstvo
pplk. mjr. škpt. kpt. npor. por. čet. des. svob. voj.
Velitelství 215 2 1 6 5 2 1 5 9 14 17 153
S-71 35           2   1 8 5 19
S-72 42           2   1 8 6 25
S-73 37           2   1 8 5 21
S-74 34           2   1 6 5 20
S-75 54     1 1 1   2 3 5 5 36
S-76 54     1 1 1   2 3 5 5 36
S-77 86     1 1 1   2 6 7 5 63
S-78 86     1 1 1   2 6 7 5 63
S-79 43     1 1 1   1 3 2 2 32
S-80 43     1 1 1   1 3 2 2 32
S-80a 28           1   1 3 3 20
S-76a 16           1     6   9
Poz. v terénu 5           1     1   3
Celkem tvrz 778 2 1 12 11 8 12 15 38 82 65 532

 

 

Prameny:

VHÚ Praha, fond ŘOP