Článek vytištěný ze serveru Bunkry.cz

Název článku:

Vytištěno dne 23.5.2024 20:19:57

Výroba pancéřových zvonů a kopulí

Na výrobě pancéřových zvonů a kopolí se podílely tři přední ocelářské firmy Československa:

 

Přehled výrobních sérií pancéřových zvonů a kopulí v letech 1936-38
Firma Série Objed-
náno
Vyro-
beno
Rozpra-
cováno
Naza-
počato
Termín dokončení
Vítkovické horní a hutní těžířstvo I 60 60 0 0 19.04.1937
II 173 117 48 8 15.04.1939
III 101 7 28 66 30.08.1939
Třinecké železárny báňské a hutní společnosti Třinec I 14 14 0 0 15.04.1937
II 99 87 12 0 15.11.1938
III 135 4 20 111 30.09.1939
Škoda Plzeň I 27 27 0 0 31.08.1937
II 91 73 18 0 05.02.1939
III 93 0 23 70 30.09.1939
Celkem 6 793 389 149 255  

V tabulce není započítán jeden zvon vyrobený pro zkušební objekt v Brdech, který byl dodán Vítkovickým těžířstvem mimo rámec I. série

Tabulka je převzata z publikace Československé opevnění 1935-38 (Aron a kolektiv, Náchod 1990)