Článek vytištěný ze serveru Bunkry.cz

Název článku:

Vytištěno dne 12.7.2024 22:39:48

Seznam zařízení DZ

Význam zkratky DZ nebyl dodnes nikým stoprocentně vysvětlen. V archivních materiálech byla tato zkratka dešifrována jako "Divizní zbrojnice" (T. Svoboda), ale také jako "Důlní zařízení" (J. Lakosil, M. Srb). 

 

OznačeníVyužitíPopis zařízení
DZ-1 TO Lafeta pro lehký kulomet do střílen pod betonem – „Úplná lafeta N/CE vz. 36“ Charakterizována jako starý typ v pomocné střílně objektu CE, kulomet byl uložen v otáčejícím se ořechu.
DZ-2 TO
Lafeta pro těžký kulomet do střílen pod betonem – „Úplná lafeta D/CE vz. 37“
DZ-3 TO
Vchodová střílna pro těžké opevnění

DZ-4

TO

Lafeta pro dva těžké kulomety do střílen pod betonem.

Návrh na označení ze strany výzbrojní komise zněl „Lafeta kulometní M/CE vz. 37“, rovněž se objevuje označení „Úplná kulometní lafeta M/CE vz. 37“

DZ-5 TO
Vnitřní zařízení do pěchotního zvonu vyzbrojeného lehkým kulometem (AJ/N)
DZ-6 TO
Lafeta pro těžký kulomet do zvonu nebo kopule (D/AJ nebo D/JA)

DZ-7

TO
Lafeta pro těžký kulomet do střílen pod betonem – „Úplná lafeta D/CE vz. 36“ Tato lafeta byla pro staré objekty (označované jako typ „Šnejdárek“) v úseku Bratislava („Br“).
DZ-10 TO
Závěra průzorná kruhová s proměnným otvorem („Závěra průzorná vz. 37“) Dle oficiálního pojmenování byla určena pro objekty N/AJ a N/CE – s konstantní štěrbinou v kulatém provedení. Někdy se též objevuje označení DZ-10c .
DZ-11 TO
Závěra průzorná kruhová se sklem – kulaté provedení
DZ-13 TO/LO
Granátový skluz
DZ-16 TO
Lafeta pro lehký kulomet do zvonu (N/AJ) – „Úplná lafeta N/AJ vz. 37“ V původních dokumentech se někdy rovněž objevuje označení DZ-16a , především ve vztahu k roku 1938.
DZ-17 TO
Závěra průzorná s konstantní štěrbinou pro do zvonu s těžkým kulometem (D/AJ)
DZ-18 LO Střílna vchodová pro lehké opevnění vz. 37
DZ-19 LO Univerzální lafeta vz.37 pro lehké opevnění „Lafeta kulometní L.O. vz. 37“ je návrh na pojmenování ze strany výzbrojní komise. Objevuje se rovněž pojmenování „Lafeta úplná kulometní L.O. vz. 37“.
DZ-20 TO
Vnitřní zařízení otočné kulometné věže OR
DZ-22 TO
Zařízení k upevnění a rektifikaci záměrného dalekohledu vz. 36 pro těžký kulomet vz. 37 a 4cm kanon vz. 36.
DZ-23 TO
Stojan pro dělostřelecký periskopický dalekohled 10x/6x vz.38
DZ-25 LO
Závěs zrcátkového periskopu pro lehké opevnění vz. 37
DZ-27 LO
Lafeta pro lehký kulomet ve střílnách pod betonem (N/CE) – „Úplná lafeta N/CE vz. 37“
DZ-28 TO
Lafeta pro dva těžké kulomety do kopule M/JA
DZ-30 LO
Lafeta do střílen objektů lehkého opevnění vz. 37 – „Kulometní lafeta L.O. vz. 38“, přičemž se rovněž objevuje označení „Lafeta úplná kulometní L.O. vz. 38“.
DZ-31 TO
Zátka do otvorů pro periskopy v pěchotních zvonech AJ/N a AJ/D (pro 4x periskopický dalekohled vz. 38)
DZ-33 TO
Vnitřní zařízení do zvonu nebo kopule (AJ/D a JA/D)
DZ-34 TO
Vnitřní zařízení do kopule JA/M
DZ-35 TO
Závěra průzorná s proměnlivou štěrbinou (hranatá)
DZ-36 LO
Stolek na výměnu hlavní v objektech lehkého opevnění vz. 37

 

Za cenné připomínky a doplnění seznamu patří dík Miroslavu Srbovi.