Článek vytištěný ze serveru Bunkry.cz

Název článku:

Vytištěno dne 25.6.2024 13:39:29

Stavební podúseky ŽSV VI Trutnov

Přehled stavebních podúseku v působnosti ŽSV VI Trutnov:

Číslo Název Firma Datum zadání Zadávací částka Objekty Zadná-no Posta-veno Roze-stavěno
1 Petříkovice Litická a.s., Praha 13.10.1937 10 211 278,80 Kč T-S 52b až 61 10 10 -
1a Slavětín Litická a.s., Praha 17.6.1938 10 446 841,15 Kč T-S 37 až 44 8 2 6
2 Zlatá Olešnice Inžesta s.r.o., Bratislava 18.9.1937 10 883 036,68 Kč T-S 62 až 69 9 7 2
3 Babí Ing. Zdenko Kruliš, Praha & Konstruktiva, a.s., Praha 18.9.1937 49 261 730, 21 Kč T-S 70 až 82 13 5 8
4 Odolov Ing. Rudolf Frič, Bratislava 24.4.1938 11 033 842,95 Kč T-S 21 až 28 9 5 4
5 Maršov Dr. Kapsa & Müller, Praha 6.8.1938 18 455 879,95 Kč T-S 95 až 103,
KrK-L-S I, II
12 - 2

 

V roce 1939 by byla zadána stavba další dělostřelecké tvrze Poustka nad Slavětínem (T-S 45 až 52a), která měla mít 10 objektů na povrchu a rozsáhlé podzemí. Jeden stavební podúsek by tvořilo 6 pěchotních srubů (T-S 29 až 36) na hřebenu Jestřeních hor mezi Odolovem a Žaltmanem. Poslední stavební podúsek ŽSV Trutnov by tvořilo 12 pěchotních srubů (T-S 83 až 94) mezi Stachelbegem a Dolními Lysečinami. I jejich stavba by byla pravděpodobně zadána v průběhu roku 1939.