Článek vytištěný ze serveru Bunkry.cz

Název článku:

Vytištěno dne 12.7.2024 23:15:27

Zkratky používané na výkresech TO

Zde uváděné zkratky byly používány především při tvorbě N a P plánů.

A strojovna (agregáty)
B pohonné hmoty
C čerpadlo na vodu
d dělo (kanon, houfnice)
d3-k smíšená zbraň (3cm kanon a těžký kulomet)
d4 4cm kanon
d4-k smíšená zbraň (4cm kanon a těžký kulomet)
DS dopravní skladiště (sklad a dílna pro opravu vozíků)
DK dopravní kancelář (kancelář řízení dopravy)
e exhaustor
E vchod (u samostatných objektů)
E pomocná strojovna (podstanice, též podružná stanice – v podzemí tvrzí)
F filtrována s ventilátorem a filtry
Gr ruční granáty (též Mgr )
H nouzový východ
HPS hlavní pozorovací směr (osa každého průzoru v pozorovacím zvonu)
CH chladič motoru agregátu
k těžký kulomet
2k dvojče těžkých kulometů
K kopule
Kk kopule pro těžký kulomet
K2k kopule pro dvojče těžkých kulometů
Kd kancelář dělostřeleckého pozorovatele
kz záložní součástky ke kulometům
l umyvadlo
L umývárna
m minomet
M skladiště munice
Mk střelivo pro kulomet (pušku)
Md4 střelivo pro 4cm kanon ráže 47 mm, totéž M47
M8 střelivo pro 8cm kanon
M10 střelivo pro 10cm houfnici, totéž Mh10
Mm9 střelivo pro minomet 9cm
Mm12 střelivo pro minomet 12cm
Mrak skladiště signálních a osvětlovacích raket
Mgr sklad ručních granátů
M1 hlavní sklad munice ve tvrzi
M2 sklad střeliva pod dělostřeleckým objektem
M3 pohotovostní sklad střeliva v dělostřeleckém objektu
n stůl s nádrží na chlazení hlavně kulometu a na rozebírání kulometu
N zásobní nádrže na vodu – s udáním počtu ( N3 )
odp odparka (odvětrání odpařovacího chladiče motoru)
OMS septik, též Oms
O ochranný příkop
p periskop
P skladiště proviantu
PTD plechové silnostěnné plynotěsné dveře
r vchodová střílna
R místnost pro radiotelegrafii
s granátový skluz
S střelecká místnost
SAS přetlakový uzávěr
SV kancelář a ubytovna velitele objektu
t telefonní přístroj
T telefonní ústředna, přepojovač
TD plechové slabostěnné vzduchotěsné dveře
Tz místnost pro zemní telegrafii
U ubikace (číslo udává počet lůžek)
Ud1 ubikace pro jednoho důstojníka
Udd1 ubikace pro jednoho důstojníka – dělostřeleckého pozorovatele
Up6 ubikace pro šest poddůstojníků
Upd3 ubikace pro tři poddůstojníky – dělostřelecké pozorovatele
Um12 ubikace pro dvanáct vojínů
V otočná věž
va vařič
Vk kulometná věž pro dvojkulomet
Vd8 věž pro 8cm kanon
Vd10 věž pro 10cm houfnici
výtah
Vý I výtah o nosnosti 200 kg
Vý II výtah o nosnosti 400 kg
Vý III výtah o nosnosti 2 500 kg
Vý IV výtah o nosnosti 2x 2 500 kg
Vý IVa výtah o nosnosti 2x 1 800 kg
Vý V výtah o nosnosti 500 kg
Vý VI výtah o nosnosti 150 kg
Vý VII výtah o nosnosti 200 kg
Vý VIIa výtah na prázdné nábojnice
WC záchod
Y nářadí
Z zvon
Zlk zvon pro lehký kulomet
Zk zvon pro těžký kulomet
Zp pozorovací zvon
ž žebřík
Žo průlezný otvor s kladkostrojem o nosnosti 150 kg
Žv ženijní výtah s kladkostrojem o nosnosti 150 kg

 

 

Prameny:

původní výkresová dokumentace TO

Komanec, Zdeněk – Prášil, Michal: Tvrze čs. opevnění 1935-38, 1. díl, Brno 1998, strana 97-98