Článek vytištěný ze serveru Bunkry.cz

Název článku:

Vytištěno dne 12.7.2024 21:35:53

ŽSV XI Hrušovany nad Jevišovkou

Ženijní skupinové velitelství (ŽSV) XI se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou řídilo výstavbu těžkého opevnění na jižní Moravě. Bylo zřízeno dne 11. dubna 1938 a jeho velitelem byl jmenován pplk. žen. Bohumil Bláha, který dříve velel ŽSV V v Náchodě. ŽSV XI bylo podřízelo přímo Ředitelství opevňovacích prací v Praze, ve věcech hospodářskoprávních podléhalo pěšímu pluku 24.

V prostoru ŽSV XI se nepočítalo s výstavbou žádné dělostřelecké tvrze.

Projekty pěchotních srubů na jižní Moravě

K přípravě výstavby těžkého opevnění na jižní Moravě došlo vzápětí pro anšlusu Rakouska (12. března 1938). Podle ředitele opevňovacích prací gen. Husárka bylo třeba neprodleně připravit budování objektů těžkého opevnění, především v úseku mezi Břeclaví a Vranovskou přehradou. Aby byly přípravné práce co nejvíce urychleny, bylo rozhodnuto při projektování jednotlivých objektů využít již hotových výkresů pěchotních srubů ze severní hranice. Na základě informací zjištěných při terénním průzkumu byly zvoleny vhodné typy objektů především z opavského (OP) a náchodského (N) úseku. Hlavním kritériem při hledání nejvhodnějších „vzorů“ bylo rozevření palebných vějířů hlavních zbraní. V některých případech došlo k drobným změnám v uspořádání vnitřních místností nebo byly zvoleny vhodnější typy pancéřových zvonů. Nejvíce použitým se stal projekt objektu OP-S 41, který se stal vzorem pro 14 nových srubů.

 

Číslo objektu Původní projekt Konečný projekt Typ >Odolnost Krycí název
MJ-S 1 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Kopeček
MJ-S 1a - OP-S 37 PSO II Rokle
MJ-S 2 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Úvoz
MJ-S 3 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Zahrada
MJ-S 3a - N-S 47 PSO II Spojka
MJ-S 4 N-S 63 N-S 63 PSO II Zatáčka
MJ-S 5 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Mezicestí
MJ-S 6 OP-S 12 OP-S 12 PSO II Hranice
MJ-S 7 OP-S 12 OP-S 12 PSO II Kříž
MJ-S 8 OP-S 12 OP-S 12 PSO II Signál
MJ-S 9 N-S 47 N-S 47 PSO II Silnice
MJ-S 10 OP-S 12 OP-S 12 PSO II Cihelna
MJ-S 11 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Alej
MJ-S 12 OP-S 17 OP-S 17 PSO II Hráz
MJ-S 13 OP-S 17 OP-S 17 PSO II Most
MJ-S 14 OP-S 12 OP-S 12 PSO II Řeka
MJ-S 15 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Závora
MJ-S 16 OP-S 9 OP-S 9 PSO II Výběžek
MJ-S 17 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Brod
MJ-S 18 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Pískoviště
MJ-S 19 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Les
MJ-S 20 N-S 63 N-S 63 PSO II Bažina
MJ-S 21 OP-S 9 OP-S 9 PSO II Louka
MJ-S 22 OP-S 21 OP-S 21 PSO II Výhybka
MJ-S 23 N-S 47 N-S 47 PSO II Vinice
MJ-S 24 OP-S 12 OP-S 12 PSO II Hliník
MJ-S 25 OP-S 21 N-S 84 PSO II Sklepy
MJ-S 26 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Stanice
MJ-S 27 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Domek
MJ-S 28 OP-S 12 OP-S 12 PSO II Zářez
MJ-S 29 N-S 47 N-S 47 PSO II Svah
MJ-S 30 OP-S 12 OP-S 12 PSO II Vápenka
MJ-S 31 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Bažantnice
MJ-S 32 OP-S 12 OP-S 12 PSO II Hřeben
MJ-S 33 OP-S 17 N-S 47 PSO II Šípek
MJ-S 34 OP-S 41 OP-S 41 PSO II Rozcestí
MJ-S 35 OP-S 12 OP-S 12 PSO II Ves
MJ-S 36 N-S 62b/T-S 2 OP-S 41 PSO II Stavidlo
MJ-S 37 N-S 67 OP-S 17 PSO II Bor
MJ-S 37a - N-S 47 PSO I Výběh
MJ-S 37b - Li-H-S 6 PSJ I Kaple
MJ-S 38 N-S 67 OP-S 17 PSO II Hájenka
MJ-S 39 N-S 67 OP-S 17 PSO II Trať
MJ-S 40 N-S 67 OP-S 17 PSO II Průsek
MJ-S 41 N-S 67 N-S 45 PSO II Přejezd

 

Prameny:

Kolektiv autorů - Utajené pevnosti - čs. opevnění z let 1936-38 na jižní Moravě, SPČSOB 2003

Stehlík Eduard: Organizace výstavby čs. těžkého opevnění ve druhé polovině 30. let, Historie a vojenství 2/1996

Stehlík Eduard a kolektiv - Lexikon těžkých objektů čs. opevnění z let 1935-38, FortPrint 2001

VÚA VHA Praha, fond ŘOP