Článek vytištěný ze serveru Bunkry.cz

Název článku:

Vytištěno dne 21.6.2024 16:06:03

Lehké opevnění

Lehké opevnění je tvořeno dvěma základními typy objektů: tzv. objekty vzor 36 (v novějších publikacích jsou označovány jako objekty starého typu) a modernějšími objekty vzor 37 (objekty nového typu).

Lehké objekty byly budovány v letech 1936 až 1938. Za tuto dobu se podařilo postavit více než 10 000 pevnůstek různých typů!

Velké množství informací o lehkém opevnění najdete na serveru Ropiky.net, především ale databázi všech objektů s mnoha údaji a fotografiemi.