Bunkry.cz  |  Články  |  E-shop  |  Fotoarchiv  |  Databáze  |  Fotogalerie  |  Štítky  |  Muzea  |  Odkazy

Odolnost objektů těžkého opevnění

Objekty těžkého opevnění československého pevnostního systému byly budovány v šesti různých stupních odolností, které se od sebe odlišovaly mnoha aspekty, především ale tloušťkou stěn a stopů, typem pancéřových prvků, vnitřním uspořádáním apod.

  • arabské typy - "lehčí" nebo též "malé" objekty určené pro těžko dostupný terén (lesní masívy, horské úseky). Rozlišovaly se dva stupně 1 a 2.
  • římské typy - většina objektů těžkého opevnění. Objekty římské odolnosti se rozdělovaly do čtyř stupňů (I IV), přičemž za standard můžeme považovat odolnost II (v této odolnosti bylo postaveno nejvíce objektů TO). Nejvyšší odolnost (IV) byla určena výhradě pro objekty dělostřeleckých tvrzí.

Pro konstrukci pěchotního srubu mohla být zvolena libovolná odolnost, pro konstrukci dělostřelecké kasematy přicházely v úvahu římské odolnosti III a IV, dělostřelecké objekty s otočnými věžemi stejně jako vchodové objekty tvrzí měly být budovány výhradně v nejvyšší odolnosti římské IV. Dělostřelecké pozorovatelny se zpravidla budovaly v římských odolnostech II až IV, minometné bloky byly projektovány ve stupni I. Arabské odolnosti byly přeurčeny pouze pro pěchotní sruby.

Stupeň odolnosti objektu byl stanoven odborníky z taktického oddělení ŘOP při rekognoskaci terénu. Při výběru se přihlíželo především k následujícím okolnostem:

  • zda-li bude objekt postaven jako samostatný (mezilehlý) nebo, zda-li bude včleněn do sestavy některé z dělostřeleckých tvrzí
  • tvaru terénu v bezprostředním okolí budoucího objektu, stejně jako ke tvaru terénu ve směru do přepolí a k sousedním objektům
  • možnosti pozorování a případného ostřelování budoucího objektu z předpolí
  • rozloze a rozmístění zalesněných či jinak zarostlých ploch v bliízském i vzdálenějším okolí
  • zástavbě v okolí budoucího objektu
  • celkové strategická důležitosti daného prostoru (např. důležité uzávěry silnic, železničních tratí, údolí, mostů apod.

 

Přehled odolností objektů těžkého opevnění

Všechny rozměry jsou uváděny v centimetech.

Konstrukce 1 2 I II III IV
tloušťka stropu horního patra 100 150 150 200 250 350
tloušťka čelní stěny 120 175 175 225 275 350
tloušťka stěny s hlavními střílnami 80 80,100 100 100 125 150
tloušťka ostatních stěn horního patra 80 80 100 100 125 150
tloušťka stěny se střílnou k ochraně vchodu 70 70 100 100 100 100
tloušťka ostatních stěn dolního patra 80 120 125 150 175 200
tloušťka vnitřních nosných konstrukcí 80 80 50,100 50,100 100 100,200
tloušťka stropu dolního patra 20 20 50 50 50 50,100
tloušťka základové desky 1) 30/50 30/50 50 50 50 50
světlá výška horního patra 210 210 240 240 240 240,350
světlá výška dolního patra 210 210 240 240 240 240,270
tloušťka stěny ochranného příkopu 50 50,100 100 100 125 150,225
šířka/hloubka ochranného příkopu 120/210 120/210 150/310 150/310 175/310

200
300/310

tloušťka kamenné rovnaniny před čelní stěnou   300 300 300 400 400 400
kódové označení zvonů a kopulí 1 2 M S V W
odolnost proti ostřelování až do uvedené ráže 15,5 18 21 28 30,5 42

1) přízemní / patrové objekty

 

Komentáře a názory uživatelů
Žádné komentáře nebyly nalezeny. Můžete být první :-)
Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé ( přihlásit se nyní )