Bunkry.cz  |  Články  |  E-shop  |  Fotoarchiv  |  Databáze  |  Fotogalerie  |  Štítky  |  Muzea  |  Odkazy

Strážní prapory

Jsou první jednotky stavěné pro zajištění objektů stálého opevnění. Jejich úkolem bylo zajištění hotových i nehotových objektů těžkého opevnění před překvapením a násilným obsazením. Měli zabezpečit základní prvky obrany (jednotlivých objektů a stavenišť) a zajištění palebné přehrady. Při neumožnění těchto úkolů měli se stáhnout do linie lehkého opevnění vz.37 (pokud v daném úseku bylo vybudováno) a plnit stejné úkoly na ně kladené. Tyto jednotky nebyli schopné zajištění dlouhodobější obrany a proto museli být posilovány dalšími složkami Zajištění hranic (ZH). V míru jednotky podřízeny jednotkám ženijním skupinovým velitelstvím (ŽSV). V případě vyhlášení zesílených opatření měli podléhat velitelům jednotlivých úseků. Po dokončení výstavby jednotlivých úseků opevnění, měly strážní prapory tvořit základ nově budovaných hraničářských praporů jenž spadali pod velitelství hraničářských pluků.

Organizační složení strážního praporu v září 1938 bylo téměř všude identické. Prapor se skládat z velitelství, tři pěší roty a jedna rota kulometná. Vyskytovali se ale výjimky kdy pěších rot mohlo být i méně. V následující tabulce jsou uvedeny předepsané počty klasického strážního praporu.

 

Celkové předepsané počty strážních praporů.
(ve sloupci Celkem jsou uváděny počty pro tři pěší roty a jednu rotu kulometnou)

Složení Velitelství Pěší rota Kulometná rota Celkem
Důstojnici 4 4 3 19
Rotmistři 2 1 1 6
Délesloužící - 13 7 46
Mužstvo 7 117 79 437
Koně 2 5 13 30
Puška 7 121 58 428
Bodák 9 131 79 481
Lehký kulomet - 18 - 54
Těžký kulomet - - 8 8
Pistole 5 5 32 52
Raketová pistole - 3 5 14

Tabulka byla sestavena dle originál tabulky uvedené v příloze č.1 k čj.26041/Taj.hl.št.ŘOP 1938 (uloženo VÚA, fond strážní prapory)

 

Přehled strážních praporů plánovaných či postavených do 30.září 1938

Strážní prapor Postaven dne Zrušen Dislokace Velitel Podřízen
I. 15.6.1936 15.4.1936 Rokytnice v Orl. hor. mjr. pěch. Jan Prágr ŽSV X
II. 12.8.1936 15.8.1937 Hrušov n. Odr. pplk. pěch. František Feigerle ŽSV II
III. 8.11.1936 1.1.1938 Králíky mjr. pěch. Jan Prágr,
mjr. pěch. Josef Tomečka
ŽSV III
V. 10.8.1937 15.9.1938 Náchod pplk. pěch. Antonín Šabata ŽSV V
VI. 10.12.1937 24.9.1938 Trutnov pplk.pěch. F. Štěrba ŽSV VI
VII. 15.9.1938 24.9.1938 Velká Zdobnice mjr. pěch. Antonín Kučera  
VIII. 15.9.1938 24.9.1938 Červený Kostelec mjt.pěch. F. Malíř ŽSV VI 
IX. 15.9.1938 24.9.1938 Maršov pplk.pěch. J. Hnilica ŽSV VI
X. 1.7.1938       ŽSV XI
XI. 15.9.1937       pěš. pluku 4
XII. 15.9.1937       pěš. pluku 13
XIII. 15.9.1937       pěš. pluku 34
XIV. 15.9.1937       hran. pluku 4
XV. 28.2.1938       pěš. pluku 35
XVI. 28.2.1938       pěš. pluku 35
XVII. 28.2.1938       pěš. pluku 18
XVIII. 28.2.1938       pěš. pluku 18
XIX. 28.2.1938       pěš. pluku 38
XX. 28.2.1938       pěš. pluku 38
XXI. 28.2.1938       pěš. pluku 28
XXII. 28.2.1938       pěš. pluku 42
XXIII. 28.2.1938       pěš. pluku 2
XXIV. 28.2.1938       pěš. pluku 34
XXIX. 1.7.1938       pěš. pluku 44
XXX. 1.7.1938       pěš. pluku 44
XXXIII. nepostaven       -
XXXIV. 25.3.1938       pěš. pluku 31
XXXVI. 1.6.1938       hran. prap. 3
XXXVII. 1.6.1938       hran. prap. 3
L. 15.9.1938       hran. pluku 6
LI. 15.9.1938       hran. pluku 6

 

K 1. říjnu 1938 mělo být postaveno dalších šest strážních praporů (XXV, XXVI, XXVII, XXXI, XXXII a XXXIII).

 

Prameny

VHA Praha, fond Strážní prapory

 

Komentáře a názory uživatelů
Žádné komentáře nebyly nalezeny. Můžete být první :-)
Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé ( přihlásit se nyní )