Bunkry.cz  |  Články  |  E-shop  |  Fotoarchiv  |  Databáze  |  Fotogalerie  |  Štítky  |  Muzea  |  Odkazy

Podzemí tvrze Stachelberg

Podzemí stachelberské tvrze bylo vzhledem ke značné rozloze celé tvrze velmi rozsáhlé - hlavní galerie probíhala rovnoběžně s hřebenem mezi dělostřeleckými věžemi T-S 75 a 76 v délce více než jednoho kilometru. Z ní pak odbočovaly další spojovací galerie k šachtám jednotlivých objektů. Celkem mělo být vybudováno 34 sálů, z nichž 7 by tvořilo hlavní muniční skladiště M1, 10 muniční skladiště M2, 11 by sloužilo pro kanceláře a ubikace a ve zbývajících 6 mělo být technické vybavení (filtrovna, strojovna, atd.).

Všechny podzemní prostory byly vylámány, některé však pouze v částečném profilu. Vybetonovat se podařilo přibližně 15% z celkové délky celého podzemí. V současné době je podzemí stachelberské tvrze částečně zpřístupněno veřejnosti. Od května 2001 se podařilo zpřístupnit podzemí pěchotního srubu T-S 73 a dělostřelecké věže T-S 75, pokud to umožní stav podzemní vody mohou návštěvníci navštívit i jeden z vylámaných sálů kasáren. Větší část chodeb a sálů ale stále zůstává zaplavena vodou. Část podzemí (především prostor filtrovny, strojovny a muničního skladiště M1) je v současné době zničena v důsledku těžby kamene v lomu na povrchu tvrze.

V podzemí pěchotního srubu T-S 71 se podařilo vybetonovat jen část chodby přiléhající ke vstupu do schodišťové šachty. Ta je vybetonována včetně schodiště. Část chodby byla pravděpodobně vybetonována také v podzemí pěchotního srubu T-S 72. Přesný rozsah provedených prací však nelze prozatím určit, neboť chodba je zatopena vodou. Šachta byla dokončena včetně schodiště. Spojovací chodba ke schodišti pěchotního srubu T-S 73 byla vybetonována téměř v celé délce (ve výlomu zůstal pouze úsek mezi překladištěm pěchotní munice a hlavní galerií). Chodba ke schodišti (vybetonováno včetně schodiště) pěchotního srubu T-S 74 byla vybetonována asi ze 60%.

Pod dělostřeleckou věží T-S 75 se podařilo vybetonovat větší část muničního skladu a sálu velitelství. V jakém rozsahu byly provedeny práce v podzemí dělostřelecké věže T-S 76 se můžeme pouze domnívat, protože tato část podzemí tvrze je doposud zaplavena vodou, která znemožňuje provést průzkum. Je pravděpodobné, že všechny prostory byly vyraženy, s betonáží nebylo započato.

Nejdále pokročily práce v podzemí dělostřeleckého objektu T-S 77. Zde se podařilo vylámat všechny prostory, z nichž byla podstatná část také vybetonována - muniční sklady, sál pro kanceláře velitelství, spojovací chodby k výtahu. V podzemí druhého dělostřeleckého srubu T-S 78 byly všechny prostory vyraženy, vybetonovat se ale podařilo pouze část chodby u výtahové šachty.

V podzemí minometných objektů T-S 79 a T-S 80 byly s největší pravděpodobností provedeny jen výlomové práce.

Pět sálů kasáren zůstalo nedokončeno - tři sály se podařilo vylámat v plném profilu, zbývající dva zůstaly vyraženy jen v profilu částečném. Také hlavní muniční sklady M1 stejně jako filtrovna, strojovna a sklad PHM byly jen vyraženy. S betonáží se v těchto prostorách vůbec nezačalo.

Podle informací uvedených v německé služební pomůcce Denkschrift über die tschecho-slowakische Landesbefestigung z roku 1941 je jisté, že po příchodu Němců na tvrz bylo již podzemí zaplavené vodou.

Komentáře a názory uživatelů
Žádné komentáře nebyly nalezeny. Můžete být první :-)
Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé ( přihlásit se nyní )