Bunkry.cz  |  Články  |  E-shop  |  Fotoarchiv  |  Databáze  |  Fotogalerie  |  Štítky  |  Muzea  |  Odkazy

Opevňovací programy v letech 1935 až 1938

Výstavba československého opevnění probíhala na základě tzv. opevňovacích programů. Za dobu jeho výstavby, tedy v letech 1935-38, byly postupně přijaty tři takovéto programy:

1) program schválený 12. prosince 1935

První program přepokládal výstavbu pouze linií těžkého opevnění a sice v pěti etapách.

2) program schválený 5. června 1936

Také druhý program předpokládal pouze výstavbu linií těžkého opevnění tentokrát rozdělenou do čtyř etap.

3) program schválený 7. listopadu 1937

Tento, v pořadí již třetí, opevňovací program je označován jako "Husárkův konečný program". Podstatnou změnou byla změna celkové koncepce čs. opevnění - základní obrannou linii měly namísto těžkého opevnění tvořit dva sledy lehkých objektů vzor 37. Těžké opevnění mělo být budováno jako předsunuté a to pouze na nejohroženějšéch úsecích (především mezi řekami Odra a Labe). Kromě opevnění pohraničních oblastí se počítalo i s realizací vnitrozemských příček.

Husárkův program byl časově rozdělen do čtyř etap, přičemž se předpokládalo, že všechny práce budou ukončeny nejpozději v roce 1951. V průběhu cca 15 let mělo být postaveno 1 276 těžkých a 15 463 lehkých objektů.

  • I. etapa měla skončit v letech 1941-42; za tuto dobu měly být postaveny všechny lehké a také většina těžkých objektů
  • II. etapa (1941-45): zesílení vybudovaných postavení na jižním Slovensku, okolo Prahy a v západních Čechách uzávěry těžkého opevnění
  • III. etapa měla začít po roce 1946 a měla pokrýt výstavbu uzávěrů na jižní Moravě a druhého postavení severního válčiště
  • IV. etapa řešila opevnění na polských hranicích

 

Počet plánovaných objektů těžkého opevnění podle Husárkova programu ze 7.11.1937
(viz. I. Vondrovský, Fortsborník 2, strana 12):

Severní válčiště  
řeka Odra - řeka Labe (včetně tvrzových objektů) 564
řeka Olše - Třinec 32
II. obranné postavení (Liběchov - Jablonné n.O.) 90
Západní válčiště  
Roudnice n.L. - Sušice 146
Sušice - Český Krumlov 60
Vnější obrana Prahy 70
Jižní válčiště  
Vranovská přehrada - Břeclav 105
Slovenské válčiště  
Bratislava (předmostí Petržalka) 9
Komárno 5
Bajtava (dolní tok řeky Ipel) 21
jižní Slovensko (Šahy - Čop) 80
Jablunkov - trig. Stoh (hranice s Polskem) 94
Celkový počet objektů 1 276

 

 

Stav výstavby opevnění v Československu k 30.9.1938

 

 

Použité prameny:

  • Vondrovský, Ivo: Vývoj opevňovacích programů Československa v roce 1938, Fortsborník 2, Náchod 1996
  • Aron, Lubomír a kolektiv: Československé opevnění z let 1935-38, Náchod 1990

 

Komentáře a názory uživatelů
Žádné komentáře nebyly nalezeny. Můžete být první :-)
Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé ( přihlásit se nyní )