Pevnostni jednotky

Zařazeno do složky Československé opevnění

V roce 1935 bylo rozhodnuto o výstavbě stálého opevnění, jenž mělo hrát důležitou roly při obraně československé republiky proti agresím našich nepřátel. Aby bylo postavené opevnění schopno splnit požadavky na něj kladené muselo být obsazováno jednotky kvalit nejvyšších. Následující články budou postupně popisovat základní vojenské jednotky k tomu zřizované. Byly to jednak Strážní prapory a později i Hraničářské pluky jenž měli převzít obranu jednotlivých úseků v sestavách Zajištění hranic po jednotkách do té doby tam dislokovaných (např. pěší pluky, hraničářské prapory atd.).

Hraničářský pluk 18

Článek | Vloženo 26. října 2012 v 22:46:00 hod. |  autor neuveden

Pluky Zajištění lehkého opevnění (ZLO)

Článek | Vloženo 3. prosince 2008 v 20:47:33 hod. |  Holzknecht Pavel

Prapory Stráže obrany státu (SOS)

Článek | Vloženo 3. prosince 2008 v 21:13:28 hod. |  Čermák Ladislav

Strážní prapory

Článek | Vloženo 19. června 2017 v 17:03:18 hod. |  Holzknecht Pavel