ŽSV VI Trutnov

Zařazeno do složky Ženijní skupinová velitelství

Ženijní skupinové velitelství (ŽSV) VI se sídlem v Trutnově mělo řídit výstavbu těžkého opevnění mezi Hronovem na Náchodsku a Horními Lysečinami ve východní části Krkonoš (objekty T-S 1 až T-S 106). Východní část úseku (prostor mezi Zbečníkem a Chlívcemi, objekty T-S 1a až T-S 20) byla později organizačně podřízena sousednímu ŽSV V Náchod.

V prostoru ŽSV Trutnov měly být vybudovány dvě dělostřelecké tvrze. Tvrz Poustka (Grünwald) nad Bezděkovem a Stachelbeg (Ježová hora) nad Babím. Další dělostřelecká tvrz (Jírová hora) připadla náchodskému ŽSV.

ŽSV VI bylo zřízeno ke dni 3. června 1936, činnost ukončilo v říjnu 1938. Organizačně bylo rozděleno na šest stavebních podúseků, v rámci kterých byla zadána stavba 61 objektu těžkého opevnění (z nich bylo 29 postaveno). Velitelství bylo umístěno v prvním patře hotelu Union (dříve České reálné gymnázium, dnes budova Okresního soudu) v Trutnově. Ve věcech hospodářskoprávních podléhalo hraničářskému praporu 2 v Trutnově.

Stavební podúsek 1./VI. Petříkovice

Článek | Vloženo 1. května 2009 v 0:30:44 hod. |  Čermák Ladislav

Stavební podúsek 1a./VI. Slavětín

Článek | Vloženo 1. května 2009 v 0:30:46 hod. |  Čermák Ladislav

Stavební podúsek 2./VI. Zlatá Olešnice

Článek | Vloženo 1. května 2009 v 0:39:45 hod. |  Čermák Ladislav

Stavební podúsek 3./VI. Babí

Článek | Vloženo 1. května 2009 v 0:39:47 hod. |  Čermák Ladislav

Stavební podúsek 4./VI. Odolov

Článek | Vloženo 1. května 2009 v 0:39:52 hod. |  Čermák Ladislav

Stavební podúsek 5./VI. Maršov

Článek | Vloženo 1. května 2009 v 0:39:49 hod. |  Čermák Ladislav

Stavební podúseky ŽSV VI Trutnov

Článek | Vloženo 1. května 2009 v 0:23:53 hod. |  Čermák Ladislav

Výstavba překážek u úseku ŽSV VI v roce 1938

Článek | Vloženo 22. prosince 2008 v 0:08:36 hod. |  Holzknecht Pavel

Zapomenuté pomníky odhodlání a zrady

Článek | Vloženo 3. ledna 2009 v 1:15:58 hod. |  Čermák Ladislav

Ženijní skupinové velitelství VI - Trutnov

Článek | Vloženo 20. prosince 2008 v 1:16:13 hod. |  Čermák Ladislav