Bunkry.cz  |  Články  |  E-shop  |  Fotoarchiv  |  Databáze  |  Fotogalerie  |  Štítky  |  Muzea  |  Odkazy  |  Nastavení

Ventilační zvony

Zařazeno do složky

Ventilační zvony byly nejmenšími pancéřovými prvky používanými při výstavbě československého opevnění. Pomocí těchto zvonů byla vyřešena výměna vzduchu v objektech, které byly z větší části zahrnuty zeminou (v převážné většině šlo o tvrzové objekty). Zvon mohl sloužit buď k nasávání nebo evakuaci vzduchu do (z) objektu. Svým tvarem do jisté míry připomíná obvyklý pěchotní zvon. V horní části pláště byly pravidelně rozmístěny čtyři větrací otvory, do spodní části zvonu bylo zaústěno potrubí složené ze čtyř do sebe zasunutých trubek. Ventilační zvony se používaly v pěchotních srubech tvrzí, dělostřeleckých pozorovatelnách (tvrzových i samostatných) a vchodových objektech se studnou.

 

Ventilační zvony byly vyráběny ve třech typech, které se vzájemně lišily pouze v rozměrech:

  • malý typ s vnitřním průměrem 175 mm
  • střední typ s vnitřním průměrem 275 mm
  • velký typ s vnitřním průměrem 350 mm

 

Každý z těchto tří typů mohl být navíc vyroben v jednom ze dvou provedení, přičemž rozdíl se týkal jen vnitřního potrubí, nikoliv však vlastního zvonu:

  • provedení A se používalo u sacích i evakuačních zvonů
  • provedení B se používalo pouze u zvonů evakuačních

 

Hmotnost ventilačního zvonu nejběžnějšího (středního) typu se pohybovala okolo 1,8 t, cena takovéhoto zvonu činila přibližně 20 000,- korun. Výrobou se zabývaly dvě firmy. První firmou bylo Vítkovické horní a hutní těžířstvo, kde bylo vyrobeno 7 zvonů, druhou pak Báňská a hutní společnost v Třinci, kde se vyrobilo 22 zvonů.

Do konce září 1938 se podařilo osadit celkem 26 ventilačních zvonů všech tří typů. Z toho bylo 22 kusů středního, 3 kusy malého a pouze 1 kus velkého typu. Některé zvony byly za okupace vytrženy Němci. I přesto se do dnešních dnů (2012) zachovalo 14 těchto nejmenších pancéřových prvků.

 

Výkres ventilačního zvonu středního typu (vnitřní průměr 275 mm)

Provedení "B"
Provedení "A"

 

Přehled zachovalých ventilačních zvonů na území ČR:

Objekt MO-S 38 tvrze Smolkov:

Sací zvon pro filtrovnu v dolním patře objektu. Jde o zvon středního typu v provedení A. Celý plášť zvonu chrání plechový plát s malými otvory v místě výduchů, navíc je celý zvon omotán ostnatým drátem. Nejedná se však o původní úpravu.

Objekt MO-S 38 tvrze Smolkov:
Druhý ventilační zvon v tohoto objektu měl sloužit k odvádění zkaženého vzduchu z objektu. I v tomto případě jde o střední typ, ovšem v provedení B (rozdíl mezi provedením A a B není z těchto pohledů zřejmý).

Objekt K-S 10 tvrze Hůrka:

Zvon měl nasávat vzduch pro filtrovnu v dolním patře. Je to zvon středního typu v provedení A. Zajímavé je porovnání "zapuštění" zvonu do stropu ve srovnání s fotografii výše, kde zvon z větší části vyčnívá nad stropní desku.

Objekt K-S 12 trvze Hůrka:

První ze dvojice ventilačních zvonů tohoto objektu měl nasávat čerstvý vzduch do filtrovny v dolním patře. I v tomto případě se jedná o zvon středního typu v provedení A.

Objekt K-S 12 tvrze Hůrka:

Druhý zvon měl naopak zajišťovat odtah zkaženého vzduchu mimo objekt. Jedná se o střední typ v provedení B.

Objekt K-S 41 tvrze Adam:

Zvon měl nasávat vzduch pro filtrovnu v dolním patře objektu. V tomto případě jde o zvon malého typu v provedení A.

Objekt K-S 42 tvrze Adam:

Sací zvon objektu pro dělostřeleckou věž byl středního typu v provedení A. Průpal ve vrchlíku zvonu byl způsoben německou kumulativní náloží z války.

Objekt K-S 42 tvrze Adam:

Druhý zvon objektu pro dělostřeleckou věž byl určen pro evakuaci zkaženého vzduchu mimo objekt. Jde o střední typ v provedení B.

Objekt R-S 76 tvrze Hanička:
Ventilační zvon měl nasávat vzduch pro filtrovnu tohoto objektu. Jde o střední typ v provedení A. Kamuflážní nátěr není původní, ale na zvon byl nanesen při rekonstrukčních pracích na objektu.

Objekt R-S 77 tvrze Hanička:
Také tento objekt měl jeden ventilační zvon pro nasávání vzduchu do filtrovny (střední typ v provedení A). V současné době je zvon zahrnut.

Objekt R-S 78 tvrze Hanička:
První zvon osazený v tomto objektu měl nasávat čerstvý vzduch do filtrovny. Jde o střední typ v provedení A. V době úprav tvrze Ministerstvem vnitra v 80. letech byl vrchlík zvonu odříznut a zvon zahrnut. V roce 2012 byla chybějící část zvonu nahrazena zdařilou maketou, která je k nerozeznání od originálu.

Objekt R-S 78 tvrze Hanička:
Druhý ventilační zvon měl z objektu odvádět zkažený vzduch. I tento zvon byl středního typu, ale v provedení B. V době úprav tvrze v 80. letech byly všechny čtyři otvory zavařeny a celý zvon byl zahrnut zeminou.

Objekt R-S 79a tvrze Hanička:
Jeden ze dvou zvonů osazených ve stropě vchodového objektu. Byl určen pro odvod výfukových plynů z motorů ve strojovně v podzemí tvrze. Jde o velký typ v provedení A.

Objekt R-S 80 tvrze Hanička:
Ventilační zvon měl nasávat vzduch pro filtrovnu tohoto objektu. Jde o střední typ v provedení A. Při stavebních úpravách objektu v 80. letech byl zvon zabetonován a zarhrnut.

 

Ventilační zvony byly používány také v moderních pevnostních systémech Francie a Německa. Můžeme na ně narazit na objektech tvrzí a to jak na severním úseku Maginotovy linie, tak i v Alpách. Staly se vzorem pro konstrukci našich ventilačních zvonů, ty ale později doznaly řady změn a úprav. Ventilační zvony byly používány také na některých německých objektech. Nejvíce jich je možné vidět na objektech linie Oder-Warte-Bogen (OWB) na území Polska.

Ventilační zvon na jednom z objektů Alpské Maginotovi linie

Ventilační zvony objektu B-2 tvrze L‘Agaisen ve Francii

Ventilační zvon 450P01 na objektu PzW 716 německé linie OWB

 

Poznámka:

Podrobný článek o ventilačních zvonech byl uveřejněn ve Fortsborníku 7/III (2004) na straně 59 až 82.

 

Vytvořeno dne 15.12.2008 22:19:24  |  Aktualizováno dne 15.12.2008 22:19:24
Komentáře a názory uživatelů
Žádné komentáře nebyly nalezeny. Můžete být první :-)
Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé ( přihlásit se nyní )